این خائنین به وطن و ملت را شناسایی کنید .وبلاگ جمهوری ایرانی - مرشدی میگفت ، خیانت به وطن و ملت اولش تلخ است وسطش شیرین میشود و انتهایش تلخ تر از زهر مار میگردد !
این حکایت و عاقبت عده ای از ایرانی نمایان خود فروخته میباشد که با وجود دیدن آن همه جنایات رژیم در سال 88 باز بخاطر یک مشت پول و امتیازات مادی حاضرند آبرو و حیثیت و غیرت نداشته شان را بثمن بخس به جنایتکاران بفروشند تا همچنان گذر عمر بکامشان باشد .
از ظاهر و قیافه این افراد میتوان براحتی فهمید آن روزها که ما جوانان وطن در خیابان ها باطوم و گلوله میخوردیم و در بازداشتگاه ها شکنجه میشدیم اینان بخاطر موفقیت رژیم در سرکوب ما برای هم شامپاین و ویسکی باز میکردند و جشن میگرفتند و آنروز ها که خبر کشته شدن نداها و سهرابها و ... را میشنیدند در پارتی ها و دیسکوها با معشوقه هایشان ملاعبه میکردند و بگور پدر ما ها هم میخندیدند .
البته میدانیم و آنها هم بدانند که این ایام میگذرد و رو سیاهی به زغال خواهد ماند . بالاخره روزگار از این بازیچه ها بسیار دارد و بدا بحال آنان که در سختی ها در کنار مردم نبوده اند که در فردای آزادی ، مردم هم نمیخواهند که اینان در کنارشان باشند .


هیچ نظری موجود نیست: