بسیجی جنایتکار ستار نجفی - قاتل جوان وطن در 25 خرداد 88
ستار نجفی
کارمند معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون
بسیجی ویژه و از فرماندهان گردانهای عاشورا
محل سکونت : میدان آزادی بلوار استاد معین پائین از تعمیرگاه مجاز ایران خودرو – کوچه سعادتی
این بیشرف بدلیل کشتار مردم در تظاهرات آرام 25 خرداد 88 از دست فرمانده سازمان تروریستی بسیج مدال درجه 3 شجاعت دریافت کرده است وی را هرکجا یافتید به مجازات برسانید .
مرگ بر اعضاء سازمان تروریستی بسیج

هیچ نظری موجود نیست: