عکس یک قارقارک آمریکایی !


جمهوری اسلامی میخواهد با آن قارقارک هایش برود به جنگ با این هواپیماها ؟!

هیچ نظری موجود نیست: