عکس - افطار کردن به روش ساندیس خوران !


وقتی مال مفت باشه ! گردن هم کلفت باشه ! اینجوری هم باید بخورن دیگه . فعلا که پول نفت میره توی حلقوم اینا .

هیچ نظری موجود نیست: