تجمع خانواده های زندانیان سیاسی مقابل دادستانی تهران / گزارش تصویری /


سایت کلمه - جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بعد از چند روز بی خبری از عزیزان دربندشان ، برای نشان دادن اعتراض و نگرانی از سلامتی این زندانیان ، صبح امروز مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. خواسته این خانواده ها خاتمه دادن به رفتار نا مناسب با زندانیان سیاسی است.

هیچ نظری موجود نیست: