درجات سپاه پاسداران


تـرتـيـب درجـات پـرسـنـل نـظـامـى نـيـروهـاى سـپـاه و درجـات معادل آن در نيروى دريايى سپاه به شرح زير مى باشد


1 ـ سرباز

2 ـ سرباز دوم

3 ـ سرباز يكم

4 ـ رزميار

5 ـ رزم آور سوم

6 ـ رزم آور دوم

7 ـ رزم آور يكم

8 ـ رزم دار دوم

9 ـ رزم دار يكم

10 ـ ستوان سوم

11 ـ ستوان دوم

12 ـ ستوان يكم

13 ـ سروان

14 ـ سرگرد

15 ـ سرهنگ دوم

16 ـ سرهنگ

17 ـ سرتيپ دوم

18 ـ سرتيپ

19 ـ سرلشگر

20 ـ سپهبد

21 ـ ارتشبد1.ناوى

2.ناوى دوم

3.ناوى يكم

4.سرناوى

5.ناويار سوم

6.ناويار دوم

7.ناويار يكم

8.ناودار دوم

9.ناودار يكم

10.ناوبان سوم

11.ناوبان دوم

12.ناوبان يكم

13.ناوسروان

14.ناوسالار سوم

16.ناوسالار دوم

17.ناوسالار يكم

18.دريادار دوم

19.دريادار

20.دريابان

21.درياسالار

22.دريابد

هیچ نظری موجود نیست: