جمهوری اسلامی ، تو لیاقت راهپیمایی ساکت را نداری ما را مجبور کردی با زبان خودت صحبت کنیم ( عکس )


امروز برای همه ثابت شد که این رژیم لیاقت مبارزات مدنی را ندارد و برای سرکوب راهپیمایی آرام مردم از هر وسیله و هر مزدوری استفاده میکند امروز همگان دیدند که ایستادن در پیاده رو یا آرام راه رفتن هم جرم است و تابانش باتوم خوردن میباشد . امروز همه آقایان استراتژیست سبز فهمیدن ( انشاالله که فهمیده باشند !) تظاهرات متمرکز جواب نمیدهد چون رژیم تمام نیروهایش را براحتی در منطقه عملیاتی آرایش میدهد و سرکوب معترضان برایش راحتتر است و منبعد فقط باید روی تظاهرات پراکنده و محله ای تمرکز شود که قبلا هم جواب داده است .
جمهوری اسلامی وقتی اجازه نمیدهی تظاهرات آرام برگزار کنیم ما هم به همان روش اسبق ( بقول شما اغتشاش ) باز میگردیم برای همین هم من و دوستانم در بازگشت به محل چند عدد سطل زباله ناقابل را آتش زدیم ( البته از نوع فلزیش تا به بیت المال آسیب نرسد ! ) و ماحصلش هم آشغال های سوخته ای خواهد بود که تا صبح فردا به زغال جکسن تبدیل خواهد شد و ماموران زحمت کش شهرداری هم میتوانند این زغالها را به بیت رهبری ارسال کنند تا فردا صبح آقـــــــــا بساط طریاک کشیشان را با این زغالهای بازیافتی از آشغال محله ما چاق بفرمایند .
دیگر عرضی نیست بجز سرنگونی هرچه سریع تر نظام مقدس جمهوری اسلامی


هیچ نظری موجود نیست: