عکس مهدی یحیی نژاد - مدیر سایت بالاترین - با استاد تمساح یزدی !علت اسلام گرا شدن سایت بالاترین و سیاست حذف لینک های ضدمذهبی در این سایت مشخص شد !هیچ نظری موجود نیست: