خطرناکترین گروه از هکرها چه کسانی هستند ؟


هکر به معنای نفوذگر است و به شخصی که هدف اصلی او نشان دادن قدرت خود به کامپيوتر و ساير ماشين ها است اطلاق میشود . هکر ها به چند گروه تقصيم می شوند :

1 - گروه نفوذگران کلاه سفيد ( White Hat Hacker Group ) اين گروه از هکرها در واقع همان دانشجويان و اساتيدی هستند که هدفشان نشان دادن ضعف سيستم های امنيتی شبکه های کامپيوتری می باشد اين نفوذگران به نام هکرهای خوب معروف هستند . اين دسته نه تنها مضر نمیباشند بلکه در تحکيم دیواره حفاظتی شبکه ها نقش اساسی را ایفا میکنند . هکر های کلاه سفيد داری خلاقيت عجيبی میباشند و معمولا هر بار با روش جديدی از سدهای امنيتی عبور می کنند .

2 - گروه نفوذگران کلاه سياه ( Black Hat Hacker Group ) نام ديگر اين گروه Cracker است. کراکرها خرابکار ترين نوع هکرها هستند . اين گروه به طور کاملا پنهانی اقدام به عمليات خراب کارانه می کنند . کلاه سياه ها اولين چيزی که به فکرشان می رسد نفوذ به سيستم قربانی است این نوع از هکرها همه ويروس نويسند و با ارسال ويروسهای نوشته شده خود بر روی سيستم قربانی به آن سيستم نفوذ می کند و درواقع يک جاسوس ( تروجان ، کیلاگر ) را بر روی سيستم قربانی می فرستند و از این طریق کتنرل کامپیوترها را در دست میگیرند . هميشه هويت اصلی اين گروه پنهان است .

3 - گروه نفوذگران کلاه خاکستری ( Gray Hat Hacker Group ) نام ديگر اين گروه Whacker می باشد هدف اصلی واکرها استفاده از اطلاعات ساير کامپيوترها به مقاصد مختلف است و معمولا صدمه ای به کامپيوتر ها وارد نمی کنند . اين گروه کدهای ورود به سيستم های امنيتی را پيدا کرده و به داخل آن نفوذ می کنند اما سرقت و خراب کاری جز کارهای کلاه خاکستری ها نيست . بلکه اطلاعات را در اختيار عموم مردم قرار می دهند . در سال ۱۹۹۴ يک هکر ژاپنی به سايت Nasa امريکا نفوذ پيدا کرد و تمامی اسناد محرمانـه متعلق به اين سازمان را ربود و به طور رايگان بر روی اينترنت در اختيار عموم قرار داد .

4 - گروه نفوذگران کلاه صورتی ( Pink Hat Hacker Group ) نام ديگر اين گروه Booter می باشد . بوتر ها افرادی لوس و بی سوادی ( از لحاظ برنامه نویسی ) هستند که فقط قادرند در سيستمها اخلال بوجود آورند و يا مزاحم ساير کاربران در سالنهای چت شوند. کلاه صورتی ها اغلب جوانان عصبانی و جسوری هستند که ازنرم افزارهای ديگران استفاده می کنند و خود سواد برنامه نويسی ندارند. ولی در بعضی مواقع همين هکرهای کم سواد هم می توانند خطرهای جدیی را برای امنيت اینترنت و شبکه ها بوجود بیاورند .هیچ نظری موجود نیست: