عکس - زندگی کودکان سیل زده پاکستانی در کنار حشرات و کثافات


پاکستانی کلا آدمهای تمییزی نیستند و نظافت شخصی را هم اصلا رعایت نمیکنند ولی این عکس دیگر فاجعه است . من نمیدانم این بچه ها با این همه مگس چگونه به این راحتی خوابیده اند !


هیچ نظری موجود نیست: