اسامي جنايتکاران کهريزک و درجه سازماني آنان +حکم دادگاه

ابراهیم محمدیان و محمد خمیس آبادی درجه: استوار دوم نیروی انتظامی /حکم دادگاه : اعدام

فرج الله کمیجانی (رئیس بازداشتگاه کهریزک)درجه :سرهنگ دوم/حکم دادگاه :٣۵ ماه حبس و هفتصد هزارتومان جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محرومیت از خدمت

روانبخش فلاح(مدیر کل بازرسی ناجا)درجه:سرهنگ /حکم دادگاه : ١۴ ماه زندان،هفتصد هزار تومان جزای نقدی و چهار ماه انفصال از خدمت دولتی

محمد عامریان(مسئول عملیات بازرسی) درجه : سرهنگ /حکم دادگاه :١۷ ماه حبس،هفتصدهزارتومان جزای نقدی و سه ماه انفصال از خدمت

سید کاظم گنج بخش (مامور انتقال زندانيان) درجه :ستوان سوم /حکم دادگاه :چهار ماه حبس، سه ماه انفصال از خدمت،دويست هزار تومان جزای نقدی و همچنین شلاق

اکبر رهسپار (مسئول تدارکات داخل بازداشتگاه کهریزک) درجه : استوار / حکم دادگاه :حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی

حمید زندی (از نگهبانان و پرسنل کهریزک) درجه :استوار دوم / حکم دادگاه :حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی

مهدی حسینی فر(از پرسنل کهریزک) درجه : گروهبان دوم / حکم دادگاه :حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی

محمدرضا کرمی معروف به ممد بی سیل که از زندانیان اراذل و اوباش کهريزک است و به پرداخت ديه محکوم شده است

هیچ نظری موجود نیست: