جوک - به خامنه ای میگن : سخت ترین دوران زندگیتون کی بود ؟به خامنه ای میگن : سخت ترین دوران زندگیتون کی بود ؟

میگه همون اوائل ازدواجم که خجالت میکشیدم جلوی حاج خانوم بگوزم !


هیچ نظری موجود نیست: