سعید عسگر ، چماقداری که از آدم کشی و چماقداری به ریاست ارتقا گرفت !

اين بسيجي عامل ترور حجاريان در سال78 بود . سعید عسگر متولد شهر ری عامل ترور سعید حجاریان عضو سابق شورای شهر تهران است. وی به همراه محسن مرتضی مجیدی همدست او که موتور را می‌راند حجاریان را در سال ۲۰۰۰ میلادی در روی پلکان ساختمان شورای شهر ترور کردند .
سعید عسگر در زمان ترور بیست سال داشت و دانشجوی مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بود وی به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد و هم اکنون وی رئیس امور ایثارگران بسیج میباشد .

هیچ نظری موجود نیست: