مست شدن بسیجیها از بوی پای آغا

مست شدن بسيجي ها از بوي پاي آغـــــــــــــــا !!!!!


حالا ببینيد اگر آغا بگوزه بسيجي ها چطور نشئه میشن


هیچ نظری موجود نیست: