مراسم چهارشنبه سوری را از اول اسفند شروع میکنیم تا شب 25 اسفند ( شب چهارشنبه سوری )


امروز همه بار دیگر دیدیدم که کفتار های وحشی رژیم چگونه به تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم حمله کردند و با ضرب و شتم وحشیانه آنرا با نهایت بی رحمی سرکوب نمودند . این بی وطنان ناموس فروش خیال میکنند میتوانند مردم آزادی خواه ایران را با این رفتار های وحشیانه سرکوب کنند . زهی خیال باطل . حال در پاسخ به این گستاخی های سران و مزدوران رژیم بجای فقط یک شب برگزاری مراسم چهارشنبه سوری کل ماه اسفند را ( از روز یکم تا شب 25 ) جشن چهارشنبه سوری میکنیم برای اینکار لازم نیست هر شب به کوچه و خیابانها بیاییم و آتش روشن کنیم کافیست یک بسته ترقه ( از نوع سیگارت ) یا فشفشه منور تهیه کرده و هرشب 2 و 3 عدد از آنها را ( در ساعات مختلف ) روشن کنیم و از کنار پنجره به سمت خیابان یا آسمان پرتاب نماییم . کافیست در هر کوچه 5 نفر این کار را در ساعات مختلف انجام دهند حال اگر این کار در کل شهر انجام شود میتوان در هر لحظه وهر ثانیه شاهد صدای ترقه ها و به آسمان رفتن فشفشه ها باشیم وترس و دلهره را در طول یکماه به نیروهای سرکوبگر رژیم و طرفدارانشان تزریق نماییم و بیشمار بودن خود را به اثبات برسانیم و خودمان را برای برگزاری باشکوه مراسم چهارشنبه سوری ( در شب 25 اسفند ) آماده نماییم .ما مردم آزادیخواه ایران بیشماریم و یقین داشته باشید پیروزی از آن ماست .

<<<< این متن را کپی کرده و در وبلاگهای خود بگذارید و یا در این رابطه در وبلاگها و وبسایتهای خود تبلغ نمایید >>>>

هیچ نظری موجود نیست: