خامنه ای بجای اعدام مخالفانت با چوبه داراز این روش استفاده کن !


خامنه ای ! فکر کنم دیگر دیدن فیلم اعدام مخالفانت با چوبه دار برایت عادی شده و دیگر حال آنچنانی نمیکنی . خامنه ای بیا مثل رفقایت در دوران قاچار مخالفانت را به توپ ببند . ببین چه باحال است . چوبه دار دیگر از مد افتاده تازه خون و خونریزی و جیغ و فریاد هم ندارد ولی اگر از این روش برای کشتن مخالفانت استفاده کنی هم هیجان دارد و هم صدای انفجار و هم خون و خونریزی و تکه های گوشت و استخوان متلاشی شده که تا مترها آنطرف تر پرتاب شده اند و..... خلاصه کلی توی روحیه ات تاثیر مثبت دارد و حداقل برای یک هفته شارژت میکند . راستی خامنه ای میتوانی به آقا مجتبی هم ماموریت بدهی از صحنه انفجار و متلاشی شدن جسد مخالفانت با دوربین های صدا و سیمای ضرغامی از چندین جهت فیلمبرداری کند تا هر وقت که حوصله ات سر رفت یا احساس کسالت کردی با دیدن این فیلم های مهیج روحیه دوباره بگیری ! پیشنهاد خوبیست نه ؟ تازه اگه از این توپها هم نداری میتوانی مدل های جدیدیش را از روسیه و برادر پوتین خریداری کنی . خامنه ای روی پیشنهادم فکر کن ایده خوبیست ..

هیچ نظری موجود نیست: