این وطن فروشان بسیجی و لباس شخصی را شناسایی کنید .این حرامی ها را هر کجا یافتید دست و پایشان را قلم کنید تا منبعد از این گه خوری ها نکنند

( عکس های روز عاشورای خونین )هیچ نظری موجود نیست: