مهندس صفایی فراهانی بعد از آزادی از زندان - عکسبرای دیدن در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنیدهیچ نظری موجود نیست: