چرا مردم لیبی توانستند دیکتاتورشان را سرنگون کنند ولی مردم ایران نتوانستند ؟وبلاگ سایه آزادی - چون مردم لیبی بجای راهپیمائی سکوت ، شعار نویسی بر روی در و دیوار ، روزه سیاسی و ... اسلحه بدست گرفتند و رفتند بجنگ با مزدوران معمر قذافی و امروز هم توانستند پایتخت لیبی را تصرف کنند و رژیم قذافی را سرنگون نمایند .

چون مردم لیبی دوران طلائی امام ، سازندگی ، دوم خرداد و اصلاحات و ... نداشتند ، پس بجای زندگی کردن در دوران کذائی گذشته به آینده ای پر امید فکر کردند .

چون مردم لیبی اعتنائی به حرفهای مزخرف طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نکردند و روش مبارزاتی خودشان را در پیش گرفتند ولی مردم ایران نتنها توی دهن طرفداران مبارزات مدنی و اصلاح طلبانشان نزدند بلکه آنها را هم در راس جنبش آزادیخواهانه شان قرار دادند !

چون مردم لیبی و رهبرانشان ، هر دو خواستار سرنگونی حکومت قذافی بودند ولی مردم ایران شعار سرنگونی رژیم را سر میداند و از آنطرف هم سران جنبش سبز صحبت از آرمانهای خمینی و دوران طلائی امام و ... میکردند .

چون اپوزیسیون خارج کشور لیبی به آمریکا و اروپا فشار آوردند تا قوای نظامیشان را در جهت سرنگونی رژیم معمر قذافی بکار گیرند ولی اپوزیسیون خارج کشور ایران به آمریکا و اروپا فشار میآوردند تا دست به حمله نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نزنند !

و دلایل بسیار دیگر ، پس هی غر نزنید که چرا مردم تونس و مصر و لیبی پیروز شدند ولی مردم ایران پیروز نشدند .


عکس شادی مردم لیبی بعد از سرنگونی رژیم سرهنگ معمر قذافیهیچ نظری موجود نیست: