ویدئو: یپاشیدن اسپری اشک آور به صورت یک دختر توسط مزدوران گشت ارشاد


زدن اسپری اشک آور به صورت یک دختر بدحجاب!!! در بابل توسط مزدوران گشت ارشاد، مرداد 1390 - اول رمضان.

ماموران نیروی انتظامی به دختر بدحجاب! میگن داخل ون گشت ارشاد برو و بشین . دختر نمیره سرهنگ نیروی انتظامی میاد کیفشو میکشه میخواد دختر رو سوار ون کنه که دختر حدود یک دقیقه مقاومت میکنه تا این که به در ون میرسن دختره در ون رو محکم نگه میداره و سوار نمیشه و سپس
یکی از مامورها با تائید سرهنگ نیروی انتظامی اسپری اشک آور رو توی صورت دختر بیچاره خالی میکنه و دو مامور دیگه بلندش میکنن و میبرنش تو ماشین. تو ماشین هم دختر بیچاره رو مورد ضرب و شتم قرار میدن .


هیچ نظری موجود نیست: