تهدید گشتهای ارشاد را به فرصتی برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران تبدیل کنیم .
وبلاگ فریاد بی صدا - از فردا ( 25 خرداد ) گشت های ارشاد نیروی انتظامی شروع به کار خواهد کرد . این رویداد بهترین جرقه برای فعال کردن اعتراضات مردمی ، مخصوصا برای آن بخش از جامعه است که نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت هستند ولی اگر به ناموسشان تعدی شود خون به پا خواهند کرد .

از قدیم گفته اند بهترین سیاستمدار کسی ست که تهدیدها را به فرصت ها تبدیل می کند ، پس ما هم باید تهدید گشت های ارشاد را به فرصتی برای شعله ورتر کردن اعتراضات مردمی علیه رژیم و عواملش تبدیل کنیم .

برای فرصت سازی این تهدید ضد اجتماعی ، بکارگیری موارد زیر پیشنهاد میشود :

1- دختران شجاع ایرانی اجازه ندهند یک عده فاطی کماندوی بو گندو ، آنها را در نهایت سکوت و آرامش دستگیر کنند ، مطمئن باشند که اگر در هنگام دستگیری با جیغ و فریاد از مردم کمک بخواهند غیرت جوانان آزادیخواه وطن بجوش خواهد آمد و عکس العملشان منجر به رهایی این خواهرانمان از دست مزدوران رژیم خواهد گردید ( این مردم ، آن مردم سال 84- 85 نیستند که در برابر دستگیری خواهرانشان فقط تماشاچی بودند ، ملت ایران بعد از اعتراضات 22 خرداد 88 پوست انداخت و تبدیل به ملت دیگری شد هرچند که این روزها خشم شان را در زیر خاکسترها پنهان کرده اند ولیکن منتظرند تا در فرصت مناسب ضربات کاریشان را بر پیکره متعفن رژیم وارد کنند )

2- حتما از دستگیری های خواهرانمان توسط گشت های ارشاد فیلم و عکس تهیه کنیم ( حتی اگر این دستگیری ها بدون کوچکترین درگیری باشد ) .

3- از چهره و اتیکت نام و فامیل ماموران گشت های ارشاد حتما عکس گرفته شود ( مخصوصا از فاطی کماندو ها ) و این عکس ها در اختیار سایتهایی مثل مزدوریاب و شکارچی بسیجی و گرداب سبز و ... گذاشته شود تا توسط مردم شناسایی و منجر به خطر افتادن امنیت اجتماعی این مزدوران رژیم گردد ( توجه داشته باشید کسانی که در گشت های ارشاد کار میکنند از ماموران یگان امداد ناجا هستند که در سرسپردگی و مزدوری و وحشیگیری در حد همان یگان ویژه میباشند و به هیچ وجه قابل ترحم نیستند )

4- این عکس ها را باید در سایت ها وبلاگ ها و صفحه های اجتماعی مان بصورت گسترده بگذاریم و منتشر کنیم ( تگ ها باید به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه و عربی باشد تا دامنه انتشار آنها توسط موتور های جستجو افزایش یابد ) همچنین باید این عکس ها و فیلم ها را به شبکه های خبری مهم جهان و سازمانهای حقوق بشری ارسال کنیم تا اهرم های فشار بر علیه جمهوری اسلامی افزایش یابد . ( این فشارها باعث کاهش نفوذ پذیری جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی و منزوی تر شدن این رزیم خواهد شد که به نفع جنبش آزادی خواهی مردم ایران است )

5- جمهوری اسلامی از قطبی شدن جامعه بشدت میترسد برای همین باید با رفتار و کردارمان به زنان چادری و محجبه بفهمانیم که این گشت های ارشاد بخواست آنها و در جهت افزایش امنیت ایشان مجددا راه اندازی شده است و اگر این زنان و دختران چادری و محجبه بخواهند از این گشتها حمایت و یا سکوت همراه با تائید کنند باید منتظر منزوی شدن و ترد شدن از عرصه جامعه باشند مگر اینکه بصورت جدی به این سیاست متوحشانه رژیم اعتراض کنند . ( این تاکتیک منجر به فشار دوطرفه به جمهوری اسلامی و بقول معروف چوب دو سر گهی شدن رژیم میشود که در جهت مشروعیت زدائی از نظام تاثیر بسزائی دارد و به نفع جنبش آزادیخواهی ست )

6- امنیتی شدن جامعه به نفع جنبش آزادی خواهی مردم ایران است چرا که باعث حساسیت زدائی و ریخته شدن ترس مردم و فرسایش و کاهش انگیزه نیروهای سرکوبگر رژیم میشود پس این گشت های ارشاد بصورت ناخواسته در جهت منافع جنبش آزادیخوانه مردم ایران گام خواهند برداشت ( بشرطی که آن را تبدیل به فرصت کنیم و فشارهای همه جانبه را بر رژیم افزایش دهیم )

7- و سایر موارد ...

پس به دوستان پیشنهاد میکنم از این فرصتی که جمهوری اسلامی برای ما بوجود آورده است در جهت شعله ور تر کردن اعتراضات جنبش آزادیخواهی استفاده کنیم و بدانید برای برگزاری راهپیمائی های اعتراضی باید انگیزه های قوی در مردم ایجاد کنیم که رژیم با راه اندازی گشت های ارشاد این انگیزه ها را در معترضات ایجاد و تقویت خواهد کرد و فقط ما باید آن را هدایت و مدیریت کنیم .


هیچ نظری موجود نیست: