عکس ماهواره ای از لانه مرکزی سربازان گوه نام امام زمان

امروز بار دیگر سربازان و سپاهیان گوه نام امام زمان خوی جنایتکاریشان را به همه نشان دادند و بعد از دق مرگ کردن عزت الله سحابی ، دخترش را هم کشتند ، به این سربازان و سپاهیان گوه نام امام زمان نمیشود خورده گرفت که چرا تجاوز و جنایت میکنند چرا که اینان اگر حرامی نبودند که سرباز و پاسدار گوه نام امام زمان و نایبش نمیشدند بلکه باید از خودمان خورده بگیریم که چرا به خدمت این سربازان و پاسداران گوه نام امام زمان نمیرسیم و لانه هایشان را بر سرشان خراب نمیکنیم تا این حرامیان نتوانند اینگونه در روز روشن و در وسط خیابان دختری داغدار از مرگ پدر را بکشند و بعد هم به ریش من و شما بخندند . اگر این اسمش بی غیرتی نیست پس چیست ؟
هیچ نظری موجود نیست: