ای مرده شور آبروی نظامتون رو ببرن که بخاطرش همه باید خفه شن .


این روزهای این جمله را به کرات می شنوید که میگویند : حفظ نظام ( یا آبروی نظام ) اوجب واجبات است . حالا بخاطر حفظ نظام اعتراض نکنید ( نسبت به تقلب در انتخابات ) الله اکبر نگویید اگر توی سرتان زدیم ناله نکنید اگر بچه هایتان را زندانی و شکنجه کردیم و سپس کشتیم شکوه نکنید . بخاطر آبروی نظام نگویید در زندان بشما تجاوز شده است ( آن هم نه یکبار بلکه بارها ) نگویید کشته هایتان را در سردخانه مخصوص گوشت و سبزیجات فریز کردیم تا بصورت قالبی و راحت توی قبر بیاندازیم نگویید بسیجی ها و سپاهی ها و سایر نیروهای ما شما را با تیر مستقیم کشتن ( بگویید مردم خودشان خوشان را کشتند ! ) نگویید کشته هایتان را شبانه در قبرهای کنار هم و بی نام و نشان دفن کردیم و .... .... ای مرده شور نظامتون و آبروی نداشته اش رو ببرن که بخاطرحفظش همه باید خفه شن .

هیچ نظری موجود نیست: