وقتی تاتار و بربرهای حکومتی به اموال مردم حمله میکنند!







در این کلیپ ماموران ضد شورش ( سگهای وحشی یگان ویژه ) با حمله به موتور سیکلت های بدون سرنشین آنها را تخریب می کنند

دانلود 700KB فرمت 3gp


دانلود 2MB فرمت mvv




در این ویدئو کلیب ماموران ضد شورش ( سگهای وحشی یگان ویژه ) به روی یک ماشین پراید میروند و تخریبش میکنند

دانلود 1.4MB فرمت wmv



دانلود 700KB فرمت 3gp




کلیپ دیگری از ماموران ضد شورش ( سگهای وحشی یگان ویژه ) در حال سنگ پرانی و شکستن شیشه خودروها

دانلود 3gp حجم 600KB



دانلود wmv حجم 2.8MB






هیچ نظری موجود نیست: