اسلحه ای که مزدوران سردار احمدی مقدم بوسیله آن جوانان را سوراخ سوراخ کردند .

گان شات نیروی انتظامی ... تفنگ ساچمه ای ... سردار احمدی مقدم ... تیر اندازی به جوانان ... زخمی کردن معترضان ... کشتن مردم

هیچ نظری موجود نیست: