لعنت بر کسانیکه جمهوری اسلامی را ول کرده اند و به سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و ... میپرند .وبلاگ سایه آزادی - این روزها یک عده لمپن سیاسی که معلوم نیست از کدام گوری آمده اند ، خودشان را جزو اپوزیسیون جمهوری اسلامی جا زده و کارشان شده است تفرقه افکنی ، یک روز به سلطنت طلبان گیر میدهند که چرا به رضا پهلوی میگویید شاهزاده ، این بابا اسپرم زاده هم نیست چه برسد به شاهزاده ! و روز دیگر به مجاهدین خلق ، که چرا شما آخوندها و پاسدارها را کشته اید اینان هموطنان عزیز ما بوده اند ؟! یا چرا شما سیبیل دارید و روسری سر میکنید ! و روز دیگر به طرفداران بنی صدر و نهضت آزادی و ملی مذهبی ها میپرند ، که شما از بنیان گذاران جمهوری اسلامی بوده اید پس حق اعتراض به نظام را ندارید ! و روز دیگر هم کمونیست ها و جمهوری خواهان را با لودگی های منحصر به فردشان به سخره میگیرند .

خلاصه این لمپنهای سیاسی که اکثرا هم در خارج از کشور زندگی میکنند و 24 ساعته هم در اینترنت آنلاین هستند بجز لجن پراکنی به اپوزیسیون کار دیگری بلد نیستند و وقتی از ایشان سوال میکنیم چرا بجای مبارزه با رژیم دارید با اپوزیسیون مبارزه میکنید ، میگویند ما با نظام هم مبارزه میکنیم ببینید ما میگوئیم "خامنه ای خر است ! " . این استدلال های بچه گانه ، من را یاد عاشورا 88 میاندازد که وقتی مزدوران رژیم را دستگیر میکردیم شروع به فحش دادن به خامنه ای و رژیم میکردند و تا ولشان میکردیم و 10 متری دور میشدند به ما فحش خوار مادر میدادند !

من نمیگویم همه این لجن پراکنان اپوزیسیون نما مزدور رژیم هستند ولی سوال من این است که این افرادی که هر روز بیش ار 10 الی 12 ساعت در اینترنت آنلاین هستند خرج زندگی شان را از کجا می آوردند ؟! اگر جواب این سوال را پیدا کردید خواهید فهمید این افراد به کجا وصل هستند و ماموریتشان چیست .

در پایان بگویم ، اکثر ما ایرانیان داخل کشور با گروههای اپوزیسیون از جمهوری خواه و سلطنت طلب تا مجاهد و کمونیست هیچ مشکلی نداریم و دست آنها را هم به گرمی می فشاریم که با مبارزاتشان توانسته اند قسمتی از نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی را درگیر خودشان بکنند تا ما مردم داخل کشور فشار کمتری را متحمل بشویم چرا که اگر اپوزیسیون خارج کشور نبود جمهوری اسلامی تمامی توان خودش را در برخورد با اپوزیسیون داخل کشور بکار میگرفت و وضعیت خفقان دهه شصت را تا الان هم ادامه میداد .

زنده باد ایران و زنده باد جمهوری خواه ، سلطنت طلب ، کمونیست و سوسیالیست و مجاهد و اسلامگرای روشنفکر و همه آزادیخواهان ایران عزیزهیچ نظری موجود نیست: