خیانت رفسنجانی به جنبش سبز - نیک آهنگ


هاشمی رفسنجانی تو در حرامزادگی و بی وجودی لنگه نداری . تو در بی شرفی بی همتایی . لعنت بر تو باد ای کوسه سیاستمدار

هیچ نظری موجود نیست: