جمهوری اسلامی از مرگ اسامه بن لادن عزادار شد .


از صبح امروز که اخبار کشته شدن بن لادن در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر شد ، آهنگ و لحن گویندگان خبر همراه با ناباوری و اندوه و خشم ( از این عملیات آمریکا ) بود بطوریکه اگر جای اسم اسامه بن لادن را در متن خبر خالی میگذاشتند ، ببننده تصور میکرد سید حسن نصرالله در این عملیات کشته شده است .

شاید افرادی مثل من و شما که از روابط پنهانی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با سازمانهای تروریستی مثل القاعده اطلاعات چندانی نداشته باشند از این واکنش رژیم تعجب و تحیر کنند ولی با کمی تعمق و درایت میشود علت این عکس العمل جمهوری اسلامی و خشم آشکارش را پیدا کرد و به روابط تاکتیکی و استراتژیکی نظام با این اینگونه از سازمانهای تروریستی پی برد هر چند جمهوری اسلامی بخواهد آن را پنهان و انکار بکند .

در هر صورت امروز یکی دیگر از همپیمانان رژیم ولایت فقیه از عرصه قدرت و زندگی حذف شد و جمهوری اسلامی تنها تر از دیروز گشت و چرخ روزگار بار دیگر ثابت کرد که از این بازیچه ها بسیار دارد ولی فقط عاقلانند که درس عبرت میگیرند و جاهلان آزموده را باز می آزمایند .

هیچ نظری موجود نیست: