طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم (naturalism) چیست ؟طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم(naturalism) ، اندیشه‌ای در فلسفه‌ است که موضوعات فراطبیعی را یا غیر واقعی می‌داند یا جدا از طبیعت نمی‌داند و یا عبارت است ازمکتب ادبی که تا سرحد امکان طرفدار بیان واقعیات است و مانند خود طبیعت ، البته از اصل طرفداری می‌کند. اما بیان زشتی‌های طبیعی و اخلاقی را ترجیح می‌دهد.

در رأس این مکتب امیل زولا نویسنده بزرگ فرانسوی قرار دارد. مکتب ناتورالیسم در واقع با نوشته‌های فلوبر آغاز شد. گویا وی به شدت اصطلاحاتی مانند رئالیسم و ناتورالیسم را طرد و رد می‌کرده‌ است. ناتورالیست‌ها بیشتر در زمینه داستان نویسی فعالیت می‌کردند. با توجه به اصول ناتورالیسم، تمام پدیده‌های هستی در طبیعت در محدودهٔ دانش عملی و تجربی جای دارند.هیچ نظری موجود نیست: