تهيه وسايل دفاع شخصي نظير شوکر و اسپري فلفل از بازار


انواع افشانه دفاع شخصي (اسپري فلفل)، انواع الکترو شوکر برقي، انواع الكترو شوكر پرتابي، انواع دستبند فلزي، انواع جليقه ضد گلوله و ... اينها وسايل دفاع شخصي هستند که با اندکي جستجو در بازارهاي مختلف مي توانيد آنها را تهيه نماييد و در شرايط مختلف از آنها استفاده نماييد و در مقابل حمله ناجوانمردانه نيروهاي سرکوبگر، از خود و خانواده و اطرافيانتان محافظت کنيد.
با اندکي پُرس و جو در اطرافتان مي توانيد افرادي که به عرضه چنين وسايلي اقدام مي کنند را يافته و از آنها خريد نماييد. مخصوصا افرادي که به غرب کشور يا خارج از کشور سفر مي کنند به راحتي مي توانند چنين وسايلي را براي خود تهيه کنند و به داخل بياورند.

جليقه ضد گلوله

اسپري فلفل فندکي

اسپري فلفل


شوکر الکتريکي

دستبند

باتوم


هیچ نظری موجود نیست: